Wybór patrona szkoły

10 marca 2015 18:31 | Wybór patrona szkoły

Wybór patrona

Dnia 01 września 2014 roku nastąpiła weryfikacja zgłoszonych kandydatur na

patrona naszej szkoły. Weryfikacji kandydatur dokonał Dyrektor Szkoły Pani Violetta

Segedyn w obecności zespołu koordynującego , przedstawiciela Rady Rodziców,

przedstawiciela Samorządu Uczniowskiego oraz przedstawiciela pracowników

administracji i obsługi. Z pośród wszystkich zgłoszonych kandydatur zostały wybrane

trzy z największą ilością głosów. Kolejność alfabetyczna:

1. Janusz Korczak

2. Święty Florian

3. Święty Jan Paweł II

Przeczytano: 439 razy. Wydrukuj|Do góry