Zajęcia pozalekcyjne

10 marca 2015 18:26 | Zajęcia pozalekcyjne

zajęcia dodatkowe z matematyki

Koło zainteresowań z matematyki dla uczniów kl. IV to zajęcia rozwijające uzdolnienia

 i zainteresowania matematyczne uczniów.  Celem głównym jest   poszerzenie zakresu

umiejętności poprzez realizowanie treści wykraczających poza program oraz uczenie

dostrzegania prawidłowości matematycznych w otaczającym nas świecie. Nauczyciel i uczeń

pracują na zasadach partnerskich, panuje klimat twórczych poszukiwań, a dyskretne

kierowanie przez nauczyciela rozwojem ucznia przynosi wiele korzyści.

Zajęcia dodatkowe z matematyki dla kl. VI odbywają się w celu przygotowania uczniów

do matematycznej części sprawdzianu po kl. VI poprzez kształcenie umiejętności określonych

w standardach: czytanie, pisanie, rozumowanie, wykorzystanie wiedzy w praktyce i

korzystanie z informacji oraz zapoznanie uczniów z organizacją egzaminu zewnętrznego.   

Aktywny udział uczniów w zajęciach kółka pomoże im uwierzyć we własne siły, a tym

samym osiągnąć lepsze wyniki ze sprawdzianu.

Przeczytano: 297 razy. Wydrukuj|Do góry