Zajęcia pozalekcyjne

10 marca 2015 18:17 | Zajęcia pozalekcyjne

Zajęcia czytelnicze

Zajęcia czytelnicze realizowane są w Szkole Podstawowej w Rębiszowie przez

nauczyciela bibliotekarza. Uczestniczą w nich uczniowie klasy III i poprzez

ciekawe formy zajęć zachęcani są do nauki czytania. Stosowana jest zasada

indywidualizacji nauczania i stopniowania trudności.

Dzieci doskonalą technikę czytania wg poziomów: od składania liter

poprzez sylaby, do wyrazów i zdań. Ćwiczą technikę głośnego poprawnego

czytania. Uczestniczą w akcji „CZYTAM SOBIE” poprzez pokazanie przez

prowadzącego zajęcia, że samodzielne czytanie jest dobrą zabawą, jeżeli

dziecko czyta ze zrozumieniem. Biorą udział w grach i zabawach logicznych.

Uczniowie uczą się efektywnego współdziałania w grupie. Chętniej czytają,

ponieważ poprzez stopniowanie trudności widzą praktyczne efekty własnej

pracy włożonej w naukę czytania – rozumieją czytany tekst.

Na zajęciach wykorzystywane są gry dydaktyczne utrwalające m.in. znajomość

liter oraz seria książek Czytam sobie – poziom I, II, III.

Przeczytano: 291 razy. Wydrukuj|Do góry