Szkoła Podstawowa im. św. Floriana w Rębiszowie
http://sprebiszow.superszkolna.pl

11 marca 2015 22:48 | Zajęcia pozalekcyjne

Koło liturgiczno - pastoralne

„Koło liturgiczno – pastoralne” w każdą środę o godz. 8.00

Celem koła jest kształtowanie dojrzałych i świadomych chrześcijan oraz aktywne uczestnictwo we

wspólnocie i misji Kościoła przez szerzenie i upowszechnianie katolickich wartości i zasad we

wszystkich dziedzinach życia – zwłaszcza społecznego, liturgicznego i pastoralnego.