Zajęcia pozalekcyjne

24 listopada 2015 23:10 | Zajęcia pozalekcyjne

Obchody 97-ej Rocznicy Odzyskania Niepodległości

10go listopada w Szkole Podstawowej w Rębiszowie miały miejsce obchody 97ej Rocznicy Odzyskania Niepodległości. Uroczystość odbyła się w pięknie udekorowanej sali gimnastycznej. Wybrane dzieci z klas II – VI recytowały wiersze, śpiewały pieśni patriotyczne, cytowały przemyślenia swoich...

czytaj więcej »

11 marca 2015 22:48 | Zajęcia pozalekcyjne

Koło liturgiczno - pastoralne

„Koło liturgiczno – pastoralne” w każdą środę o godz. 8.00 Celem koła jest kształtowanie dojrzałych i świadomych chrześcijan oraz aktywne uczestnictwo we wspólnocie i misji Kościoła przez szerzenie i upowszechnianie katolickich wartości i zasad we wszystkich...

czytaj więcej »

10 marca 2015 18:26 | Zajęcia pozalekcyjne

zajęcia dodatkowe z matematyki

Koło zainteresowań z matematyki dla uczniów kl. IV to zajęcia rozwijające uzdolnienia i zainteresowania matematyczne uczniów. Celem głównym jest poszerzenie zakresu umiejętności poprzez realizowanie treści wykraczających poza program oraz uczenie dostrzegania prawidłowości...

czytaj więcej »

10 marca 2015 18:25 | Zajęcia pozalekcyjne

język angielski

Od września 2014 roku w Szkole Podstawowej w Rębiszowie prowadzone są zajęcia dydaktyczne z języka angielskiego. Zajęcia prowadzone są w wymiarze jednej godziny tygodniowo dla uczniów kl. I - w każdy poniedziałek na piątej lekcji, oraz w takim samym wymiarze dla chętnych uczniów...

czytaj więcej »

10 marca 2015 18:17 | Zajęcia pozalekcyjne

Zajęcia czytelnicze

Zajęcia czytelnicze realizowane są w Szkole Podstawowej w Rębiszowie przez nauczyciela bibliotekarza. Uczestniczą w nich uczniowie klasy III i poprzez ciekawe formy zajęć zachęcani są do nauki czytania. Stosowana jest zasada indywidualizacji nauczania i stopniowania trudności. Dzieci doskonalą...

czytaj więcej »

10 marca 2015 18:09 | Zajęcia pozalekcyjne

Zajęcia sportowe

W I semestrze roku szkolnego 2014/2015 zajęcia SKS odbywały się w poniedziałki i piątki przed lekcjami tj. od godziny 8.00 W poniedziałki były to gry drużynowe a w piątki tenis stołowy. W zajęciach biorą udział zarówno uczniowie jak i uczennice klas III- VI. Zajęcia są przeznaczone...

czytaj więcej »