Aktualności

25 marca 2020 16:58 | Aktualności

WAŻNY KOMUNIKAT

SZANOWNI RODZICE i UCZNIOWIE

W związku z zawieszeniem przez Ministra Edukacji Narodowej zajęć dydaktyczno- wychowawczych do dnia 10 kwietnia oraz zgodnie z Rozporządzeniem zmieniającym Rozporządzenie w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 - art. 30b i Rozporządzenie w sprawie szczególnych rozwiązań w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 - art. 30c, JESTEŚMY ZOBLIGOWANI DO ZDALNEGO NAUCZANIA, REALIZACJI PODSTAWY PROGRAMOWEJ I OCENIANIA UCZNIÓW.

 

Nauczanie w naszej szkole prowadzone będzie od 25 marca za pośrednictwem wiadomości e-mail oraz kontaktu telefonicznego.

Uczniowie systematycznie otrzymywać będą wytyczne do pracy zgodnie z podstawą programową. Bardzo prosimy Państwa o wsparcie nas nauczycieli oraz swoich dzieci, oczywiście na miarę swoich możliwości. Prosimy również Państwa o uwagi i kontaktowanie się z wychowawcami klasy oraz w razie potrzeby z pedagogiem i psychologiem telefonicznie lub poprzez e-mail. Gorąco prosimy o zachowanie zasad bezpieczeństwa w Internecie oraz zachowanie wszelkiej ostrożności i stosowanie się do zaleceń Głównego Inspektora Sanitarnego Kraju.

 

Życzymy wszystkim uczniom i rodzicom zdrowia i wytrwałości w tym trudnym czasie.

Z poważaniem

Kadra Pedagogiczna

https://www.gov.pl/web/edukacja/ksztalcenie-na-odleglosc--nowe-regulacje-prawne

Przeczytano: 57 razy. Wydrukuj|Do góry