Aktualności

10 marca 2015 19:28 | Aktualności

Konkurs Poetycki "Święty Florian Prawdziwy Bohater"

Regulamin konkursu poetyckiego na wiersz o kandydacie na patrona

szkoły „Święty Florian Prawdziwy Bohater”

1. Organizatorem konkursu jest Szkoła Podstawowa w Rębiszowie

2. Do udziału zapraszamy wszystkich chętnych uczniów! Konkurs podzielony jest na

kategorie wiekowe :

• Uczniowie klas 0-3

• Uczniowie klas IV-VI

Nagrodzone zostaną trzy prace w każdej kategorii

3. Tekst wiersza z imieniem i nazwiskiem autora ( uczniowie są proszeni o podanie klasy, do

której uczęszczają.) należy dostarczyć do p. Agnieszki Radewki lub wychowawcy klasy:

4. Konkurs trwa do 31 marca 2015 roku.

5. Warunkiem uczestnictwa w konkursie jest samodzielne napisanie wiersza.

6. Wiersz nie może być wcześniej publikowany.

7. Organizator nie zwraca nadesłanego tekstu i jednocześnie zastrzega sobie

możliwość opublikowania wybranego tekstu na szkolnej stronie internetowej

 8. Prace oceniać będzie jury powołane przez organizatora.

9. Uroczyste rozstrzygnięcie konkursu nastąpi w kwietniu 2015 roku.

10. Lista laureatów i termin rozstrzygnięcia konkursu zostanie zamieszczony na stronie

internetowej szkoły.

11. Na laureatów czekają nagrody!!!

Zapraszamy do udziału w konkursie!

Przeczytano: 1001 razy. Wydrukuj|Do góry